Journalistiek en Mediaorganisatie

Journalist: trap niet in valkuil Wilders te veroordelen

Opvallend dat naast een hoop voor de hand liggende organisaties ook enkele nieuwsmedia zich de afgelopen dagen veroordelend uitlieten over de inmiddels beruchte woorden van Geert Wilders over Marokkanen, op de verkiezingsavond in Den Haag.

Adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein van RTL Nieuws schreef  in een blog op de site van RTL Nieuws namens de hoofdredactie te kunnen melden dat ‘het ongeclausuleerde “minder Marokkanen” niet deugt. Op de schaal van fout zit je hier zo fout dat dat in onze democratische rechtsstaat niet ongezegd mag blijven.’
In een hoofdredactioneel commentaar schreef Sjors Fröhlich van BNR Nieuwsradio op de site van BNR er begrip voor te hebben dat Wilders met Hitler wordt vergeleken.

Tot je dienst allemaal. Maar hoe sympathiek ook, het is niet aan een journalistieke organisatie hier stelling in te nemen. Het vertroebelt de discussie, met het gevaar dat het als een boemerang terug komt.
We mogen niet vergeten dat tijdens de Fortuyn-revolte de media het verwijt kregen dat ze stelling namen of Fortuyn negeerden. Met groot electoraal gewin voor Fortuyn als gevolg en een forse deuk in het imago van de pers. Journalisten waren vanaf dat moment verdacht. Redacteur Mark Kranenburg (NRC Handelsblad) voelde zich zelfs genoodzaakt uit een praatgroep van de Wiardi Beckmanstichting te stappen om iedere schijn van partijdigheid te vermijden. Het heeft veel ‘voxpopjes’ en journalistieke zelfreflectie gekost om het beeld van partijdigheid dat de journalistiek aankleefde af te schudden. Het is jammer dat Fröhlich en Klein zo kort van memorie zijn en met hun emotionele veroordeling opnieuw het spook van partijdige media van stal halen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Veel interessanter is het dat Wilders zijn uitspraken over Marokkanen baseert op cijfers uit het Jaarraport Integratie (2012) van het Sociaal en Cultureel Planbureau, adviesorgaan van de regering. Want wie haalt het in zijn hoofd om onderzoek naar criminaliteit uit te splitsen naar etniciteit? De journalistiek kan dat onderzoeken en ondertussen alle voors en tegens over Wilders’ uitspraken voor het voetlicht brengen. Maar zelf stelling nemen is geen heilzame weg, zo blijkt uit het verleden. Laat Geert zijn eigen – politieke – graf maar graven.

Dit artikel is vanaf 22 maart 2014 te lezen op de opiniepagina van de Volkskrant

6 Responses to Journalist: trap niet in valkuil Wilders te veroordelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


× zeven = 49